Burhults Stuteri och Ridskola               

www.burhult.com

PROPOSITIONER  FÖR ENGELSKA RIDKLASSER.

Söndagen den 1 Oktober 2017. 

                                                          

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER:

v  Anmälan på listor som sitter i en pärm i ponny stallet senast den 28 september, Det är begränsat antal starter. Skriv ditt namn och telefonnummer,

v  Startavgiften är 200kr/ klass, du som har tillgång till egen ponny/häst 100/klass,

v  Betalning på tävlingsdagen senast  60 minuter före din klass början.

v  Anmälan är bindande och avgiften kommer att avkrävas dem som uteblir.

v  Startlistor och tidsprogram kommer att sättas upp på tavlan vid cafeterian och på hemsidan. Är det någon som ej vill ha sitt namn publicerat på hemsidan/resultat, skriv detta bakom ert namn på anmälan.

v  Alla typer av ponny/häst kan deltaga.

v  Om man kommer för sent till sin klass kan man ej deltaga.

v  Ryttaren skall vara prydligt klädd, ponnyn/häst och utrustning skall vara ren och putsad.

v  I ridklasser bedöms Ekipagets helhetsintryck, lydnad och balans. Ryttarens sits o hållning samt utförande av de olika momenten.

v  Ritten protokollförs. Rangering 1,2,3 och därefter resten lika placerade i klasserna uppställning på medel- linjen, prisutdelning. I klass 7 rangering av hela startfältet. Domarens beslut går ej att överklaga

v  Framridning sker under ledare, ingen annan framridning tillåten.

v  Servering finns.

v  Om ni har några frågor maila till info@burhult.com

 
LEAD REIN  SMÅPONNY under 128cm  Klass  1  

Ryttaren skall vara mellan 3 och 11 år. Utförande: Ponnyn leds i ledtygel utav medhjälpare från ridskolan. Samtliga deltagare rider in på fyrkantspåret i höger varv. Skritt och trav i båda varven enligt domaren Uppställning och individuell uppvisning enligt domaren, som innehåller skritt, trav samt halt och stillastående.

FIRST  RIDDEN  SMÅPONNY under 128cmKlass 2  

Ryttaren skall vara från 5 år. Utförande: Samtliga deltagare rider in på fyrkantspåret i höger varv. Skritt och trav i båda varven enligt domaren. Uppställning och individuell uppvisning enligt domaren, som innehåller skritt och trav samt halt och stillastående på lång tygel.

 

NOVICE  SMÅPONNY under 128cm Klass 3

Ryttaren skall vara från 6 år.Utförande: Samtliga deltagare rider in på fyrkantspåret i höger varv. Skritt och trav i båda varven enligt domaren. Uppställning och individuell uppvisning enligt domaren, som innehåller skritt, trav och galopp samt halt och stillastående på lång tygel.

OPEN  SMÅPONNY under 128cm Klass 4

Ryttaren skall vara mellan 6 och 14 år. Utförande: Samtliga deltagare rider in på fyrkantspåret i höger varv. Skritt, trav och galopp i båda varven enligt domaren. Uppställning och individuell uppvisning efter eget program, som innehåller skritt, trav, galopp och ökad galopp samt halt och stilla stående på lång tygel.

FIRST  RIDDEN  ÖVRIGA PONNYER OCH HÄSTAR och Lektionsryttare.  Klass 5

Ryttaren skall vara från 10 år. Utförande: Samtliga deltagare rider in på fyrkantspåret i höger varv. Skritt och trav i båda varven enligt domaren. Uppställning och individuell uppvisning enligt domaren, som innehåller skritt och trav samt halt och stillastående på lång tygel.

 

NOVICE  ÖVRIGA PONNYER OCH HÄSTAR och Lektionsryttare. Klass 6

Ryttaren skall vara från 10 år.Utförande: Samtliga deltagare rider in på fyrkantspåret i höger varv. Skritt och trav i båda varven enligt domaren. Uppställning och individuell uppvisning enligt domaren, som innehåller skritt, trav och galopp samt halt och stillastående på lång tygel.

OPEN   ÖVRIGA  PONNY  OCH  HÄSTAR och Lektionsryttare.  Klass 7

Ryttare 10 – 16 år. Utförande: Samtliga deltagare rider in på fyrkantspåret i höger varv. Skritt, trav och galopp i båda varven enligt domaren. Uppställning och individuell uppvisning efter eget program  , som innehåller skritt, trav, galopp och ökad galopp samt halt och stilla stående på lång tygel.  

 

OPEN   ÖVRIGA  PONNY  OCH  HÄSTAR och Lektionsryttare.  Klass 7

Ryttare från 17 år -. Utförande: Samtliga deltagare rider in på fyrkantspåret i höger varv. Skritt, trav och galopp i båda varven enligt domaren. Uppställning och individuell uppvisning efter eget program  , som innehåller skritt, trav, galopp och ökad galopp samt halt och stilla stående på lång tygel.  

                                           

VÄLKOMNA!